MIDC Circulars

Circular NoDepartmentIssued ByDate Of Issue Circular No.SubjectDownload Here
P88860LandChief Executive Officer26 Sep 2023भूखंड शेड गाळा वाटपाबाबत सुधारीत धोरण. Download
P-86845/2023GADAO/EO21 Sep 2023मऔवि. महामंडळाच्या औरंगाबाद व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज करतांना महामंडळाच्या नामफलकांवर सर्व ऑनलाईन प्रणालीमध्ये दैनंदिन कामकाजामध्ये नवीन नावाचा वापर सुरू करणेबाबत... Download
B48069LandJt. Chief Executive Officer18 Sep 2023महामंडळाने विकसीत केलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील वार्षिक भाडेपट्ट्याने वाटप केलेल्या भूखंडाचे प्रिमियम लिजमध्ये रूपांतर (Conversion) करणेबाबत. Download
14E&MDChief Engineer14 Sep 2023Whole sale price Indices and Consumer price Indices for the Month of May 2023 to July 2023 Download
P82144/2023FireChief Executive Officer13 Sep 2023Fire & Emergency Services Fees Office Order Download
P81093LandJt. Chief Executive Officer12 Sep 2023बारामती औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्रमांक २ भूखंड वाटपाचा दर निश्चित करणेबाबात. Land rate Download
P81114LandJt. Chief Executive Officer12 Sep 2023नियोजित गृहनिर्माण संस्‍थांना भूखंड वाटप करणेबाबत .. Residential Circular_0001 Download
B23375LandJt. Chief Executive Officer04 Sep 2023प्राधान्‍य सदराखाली भूखंड वाटपाबाबतच्‍या धोरणात सुधारणा करणेबाबत Download
P49243/2023GADGeneral Manager(HRD)24 Jul 2023अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत प्रतिक्षासुची जुन-२०२३ व नाव वगळणेबाबत Download
P49628/2023GADGeneral Manager(HRD)24 Jul 2023वरिष्ठ लेखापाल पदासाठीच्या मे-2023 मध्ये घेण्यात आलेल्या विभागीय परिक्षेच्या निकाल घोषीत करणेबाबत Download
12345678910...