Circulars

Back to Home
Circular NoDepartmentIssued ByDate Of Issue Circular No.SubjectDownload Here
04E&MDChief Engineer16 Feb 2017मऔविमच्या औद्योगिक क्षेत्राबाहेरील गृहनिर्माण प्रकल्प व खाजगी क्षेत्रातील बिल्डर्स मार्फत उभारण्यात येणाऱ्या निवासी वसाहती वगळून इतर ग्राहकांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत भांडवली अंशदानाचा दर सुधारीत करणे Download
3E&MDChief Engineer03 Feb 2017Proposals received from RTO for conducting Brake Test in MIDC area Download
01E&MDChief Engineer31 Jan 2017म.औ.वि. महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये महापारेषण_ महावितरण यांना वाटप केलेल्या व करावयाच्या भूखंडाना सवलती देणेबाबत Download
A30429LandJt. Chief Executive Officer23 Jan 2017Land Rate Malegaon Textile Park Ph.II Download
A20080ATPChief Planner16 Jan 2017Procedure Reg IIA and IITT Download
A21026ATPChief Planner16 Jan 2017DCR 2009 Revision in note Download
A01930A&FDChief Accounts Officer03 Jan 2017ठेकेदार पुरवठादार यांची देयके शासकीय निमशासकीय व इतर प्रदान रोखरहित (cashless digital form) पध्‍दतीने करणेबाबत Download
A01924A&FDChief Accounts Officer03 Jan 2017महामंडळाचे आर्थिक व्यवहार रोखरहित (cashless) Digitalised पध्‍दतीने करणेबाबत (वेतनभत्‍ते व अग्रिम) Download
36E&MDChief Engineer30 Dec 2016क्षेत्राबाहेरील उद्योगांना करावयाच्या पाणी पुरवठ्याच्या धोरणामध्ये अंशतः सुधारणा करणेबाबत Download
35E&MDChief Engineer28 Dec 2016औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडधारकांच्या पाण्याच्या मागणीसाठी प्रति दिन प्रति हेक्टर पाणीमागणीच्या मर्यादेत सुट देणेबाबत Download
12345678910...